Data:
Środa, 28.09.2016
Imieniny:
Libuszy, Wacławy, Wacława
Szukaj:   » Informacja o zwołaniu sesji Rady Gminy w dniu 30 września 2016 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 30 września 2016 r. (piątek) o godz. 1300 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu przy ul. Przedszkolnej 3, odbędzie się XXVII zwyczajna sesja Rady Gminy Małkinia Górna, z następującym porządkiem obrad:

26-09-2016 - czytaj wiecej...   

   » BUDOWA DROGI GMINNEJ ORŁO - NIEGOWIEC

W dniu 13 czerwca 2016 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Pani Wójt Bożena Kordek podpisała umowę na przebudowę drogi gminnej nr 260403W relacji Orło-Niegowiec – Etap I. Środki pochodzą z programu związanego z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, który dotyczy budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wniosek o dofinansowanie został złożony 29 stycznia 2016 roku , a pozyskana kwota dotacji wyniosła 90 000,00 zł.

26-09-2016 - czytaj wiecej...   

   » Budowa ul. Wiejskiej w Kiełczewie

Ulica wiejska w Kiełczewie wymagała modernizacji ze względu na niezgodny z dokumentacją geodezyjną przebieg drogi. Wyjeżdżony pas drogowy przebiegał przez prywatne posesje mieszkańców wsi Kiełczew. Wójt Gminy pani Bożena Kordek  zabezpieczyła środki w budżecie gminy dzięki czemu przebudowa ulicy  możliwa  była już w 2016 roku.

22-09-2016 - czytaj wiecej...   

   » Przebudowa drogi gminnej ul. Biegańskiego - komunikat

K  O  M  U  N  I  K  A  T

Urząd Gminy w Małkini Górnej informuje, że w związku z rozpoczęciem inwestycji pn: „Przebudowa drogi gminnej ul. Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej”, od dnia 26.09.2016 roku nastąpią utrudnienia w ruchu pieszym i kołowym.

22-09-2016 - czytaj wiecej...   

   » Komunikat dla właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2016/2017

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym uprzejmie proszę o właściwe przygotowanie się do jego rozpoczęcia, w tym przede wszystkim przegląd instalacji kominowych. Zaniedbane kominy stanowią ogromne zagrożenie i mogą doprowadzić do tragedii.

21-09-2016 - czytaj wiecej...   

   » Informacja dotycząca odbioru padłych zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Małkinia Górna

W związku z przypadkami nielegalnego zakopywania przez hodowców padłej trzody chlewnej określonymi w piśmie Wojewody Mazowieckiego Nr WBZK-I.6333.22.2016 z dnia  12 września 2016r. oraz w pismie Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWpuf71-19/2014 (40) z dnia 02 września 2016r. Wójt Gminy Małkinia Górna informuje, że padłe zwierzęta gospodarskie powinny być przekazywane bezpłatnie do unieszkodliwienia w zakładach utylizacyjnych. Z terenu Gminy Małkinia Górna nieodpłatne zbieranie, transport i przekazanie do utylizacji padłych zwierząt gospodarskich wykonuje:

20-09-2016 - czytaj wiecej...   

   » B.D.ART Sp. z o.o. poszukuje pracowników

Na prośbę B.D. Art. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uprzejmie informuję, że poszukiwani są kandydaci do pracy w systemie zmianowym na stanowisko operator maszyn w firmie BD. Art.

20-09-2016 - czytaj wiecej...   

   » Informacja dotycząca szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

Informuję, że w dniach od 20 do 29 września 2016r. na terenie województwa mazowieckiego zaplanowana jest jesienna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie.

Powierzchnia szczepienia obejmuje kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem akwenów wodnych, dróg i terenów zabudowanych.

19-09-2016 - czytaj wiecej...   

   » STOP GRYPA

Szanowni Państwo,

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy dbając o rozpowszechnienie wiedzy z zakresu profilaktyki grypy, przygotował małe wyzwanie logiczno-intelektualne aplikację mobilną – grę o nazwie FluMania. W ramach kampanii organizowany jest również konkurs Flumaniak 2016 skierowany do szkół podstawowych i placówek medycznych.

19-09-2016 - czytaj wiecej...   

   » OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 –

Oś priorytetowa IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Typ projektów – „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych”

Tytuł Projektu: Czyste powietrze -  OZE dla mieszkańców Gminy Małkinia Górna”

19-09-2016 - czytaj wiecej...   

| Archiwum Wiadomości |


Biuletyn Informacji Publicznej

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u