Data:
Środa, 26.07.2017
Imieniny:
Anny, Mirosławy, Joachima
Szukaj:   » Innowator Mazowsza – konkurs dla młodych przedsiębiorców i naukowców
Innowator Mazowsza to Konkurs promujący nowatorskie rozwiązania w biznesie i nauce na Mazowszu. Ideą Konkursu jest promowanie kultury kreatywności i ducha przedsiębiorczości. Konkurs skierowany jest do firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą swoją działalność na Mazowszu i nie istnieją dłużej niż 10 lat. W ocenie brane są pod uwagę nowe produkty lub usługi, nowoczesne rozwiązania technologiczne, organizacyjne i marketingowe w codziennej praktyce biznesowej, ale co ważne – stosowane nie dłużej niż 5 lat.

25-07-2017 - czytaj wiecej...   

   » Spotkanie konsultacyjne dotyczące budżetu obywatelskiego gminy Małkinia Górna 2018

Budżet Obywatelski to inicjatywa, dzięki której mieszkańcy mogą współdecydować o inwestycjach, które będą realizowane w gminie. Z inicjatywy Wójta Gminy Pani Bożeny Kordek w 2017 roku rozpoczęto procedury, które pozwolą wyłonić najbardziej pożądaną przez mieszkańców gminy inwestycję. Będzie ona realizowana w 2018 roku. Powołany został Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego, który odpowiada za właściwe przeprowadzenie procedur.

25-07-2017 - czytaj wiecej...   

   » Informacja dla hodowców trzody chlewnej

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją  w zakresie afrykańskiego pomoru świń (ASF) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej przypomina o obowiązkach jakie spoczywają na hodowcach trzody chlewnej. Wynikają one m.in. z § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra  Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2015 r. poz. 711 z póżn. zm.)

21-07-2017 - czytaj wiecej...   

   » Informacja dot. wystąpienia kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz nowelizacji przepisów z tym związanych

Na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej informujemy, iż w związku z wystąpieniem kolejnych przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 5 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1333) wprowadziło szereg zmian w/s środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 711, z 20 6 r. poz.1295, 1770 i 1797 oraz z 2017 r. poz. 1036). Najważniejsze z tych zmian to:

18-07-2017 - czytaj wiecej...   

   » Spotkania konsultacyjne dotyczące Budżetu Obywatelskiego Gminy Małkinia Górna 2018

Informuję, że w dniu 20 lipca 2017 r. o godzinie 1300 oraz w dniu 26 lipca 2017 r. o godzinie 1630 w Urzędzie Gminy Małkinia Górna przy ul. Przedszkolnej 1 odbędą się spotkania konsultacyjne dotyczące Budżetu Obywatelskiego Gminy Małkinia Górna 2018.

17-07-2017 - czytaj wiecej...   

   » Rozmowa o gminie z Wójtem Gminy Małkinia Górna Panią Bożeną Kordek

Rozmowa o gminie z Wójtem Gminy Małkinia Górna Panią Bożeną Kordek.

Ostrołęka i okolice: wójt Gminy Małkinia Górna

14-07-2017 - czytaj wiecej...   

   » 150 tys. do dyspozycji mieszkańców Gminy Małkinia Górna

Rusza Budżet Obywatelski Gminy Małkinia Górna. To demokratyczny proces, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w gminie w perspektywie kolejnego roku budżetowego.

14-07-2017 - czytaj wiecej...   

   » Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych

Do dnia 3 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o dofinansowanie w zakresie “Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dofinansowanie jest przyznawane w formie refundacji, maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Maksymalna dotacja na firmę może wynieść 300 tys. zł. Minimalna wysokość pomocy jaką można otrzymać nie może być mniejsza niż 10 tys. zł.

14-07-2017 - czytaj wiecej...   

   » Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze urzędnicze do spraw ewidencji ludności

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

Wójt Gminy Małkinia Górna

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw ewidencji ludności

w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej przy ul. Przedszkolnej 1

14-07-2017 - czytaj wiecej...   

   » Sesja absolutoryjna – sprawozdanie z realizacji budżetu w 2016 roku

W dniu 05 czerwca 2017 r. odbyła się XXXVII zwyczajna sesja Rady Gminy, uczestniczyło w niej 14 radnych.

14-07-2017 - czytaj wiecej...   

| Archiwum Wiadomości |


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u