Data:
Piątek, 22.09.2017
Imieniny:
Maury, Milany, Tomasza
Szukaj:   » Zmiany organizacyjne w gminnej oświacie

Miesiąc wrzesień to okres wielu zmian w palcówkach oświatowych w całej Polsce. Sytuacja ta podyktowana jest przede wszystkim wprowadzeniem nowej reformy oświatowej. To przełomowy rok szkolny, gdyż wszyscy uczą się pracować na nowych zasadach, często w nowych placówkach, co stanowi wyzwanie zarówno dla samych nauczycieli, jak i dla uczniów szkół.

21-09-2017 - czytaj wiecej...   

   » Ćwiczenia Ratowniczo – Gaśnicze na terenie Zakładu ROCKWOOL

Informuję mieszkańców gminy Małkinia Górna, iż dnia 26 września 2017 roku w godzinach od 10 ºº do  14 ºº  na terenie Zakładu ROCKWOOL przy ulicy Jana III Sobieskiego w Małkini Górnej zostaną przeprowadzone ćwiczenia ratowniczo – gaśnicze, które mają  na celu doskonalenie umiejętności strażaków PSP i OSP z terenu powiatu ostrowskiego.

21-09-2017 - czytaj wiecej...   

   » 24 Edycja Akcji ˝Sprzątanie Świata˝

„Nie ma śmieci – są surowce” to przesłanie tegorocznej akcji Sprzątanie Świata – Polska. W dniach od 15 do 17 września 2017 roku po raz kolejny przeprowadzono akcję „Sprzątanie Świata”, do której również wzorem do lat ubiegłych przyłączyły się szkoły z terenu gminy Małkinia Górna.

20-09-2017 - czytaj wiecej...   

   » Europejski Dzień bez Samochodu

W dniu 22 września (w piątek) 2017 roku po raz kolejny będziemy obchodzić Europejski Dzień bez Samochodu. To inicjatywa, która ma na celu pokazać, jak wielkie znaczenie w naszym codziennym życiu ma troska o ekologię. W Polsce Dzień bez Samochodu obchodzony jest od 2004 roku pod patronatem Ministerstwa Środowiska.

20-09-2017 - czytaj wiecej...   

   » Wystartowała III edycja programu stypendialnego Funduszu Natalii Partyki

W dwóch edycjach Konkursu 22 utalentowanych sportowców zdobyło stypendia. W II edycji do grona stypendystów dołączyła długodystansowa pływaczka Justyna Burska, a Dominik Bury- młody Mistrz Polski 2016 w biegach narciarskich stylem klasycznym po raz drugi otrzymał wsparcie.

19-09-2017 - czytaj wiecej...   

   » Zaproszenie do konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Szanowni Państwo!

W związku z trwającymi pracami nad projektem Programu współpracy Gminy Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018, zapraszam na spotkanie, które odbędzie się 26 września 2017 r. o godz. 1400 w sali GOKiS (po debacie społecznej).

19-09-2017 - czytaj wiecej...   

   » I DEBATA SPOŁECZNA – poświęcona bezpieczeństwu osób starszych na terenie gminy Małkinia Górna

 WÓJT GMINY MAŁKINIA GÓRNA
KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI
W MAŁKINI GÓRNEJ

zapraszają

MIESZKAŃCÓW GMINY

do wzięcia udziału
w „I DEBACIE SPOŁECZNEJ”

nt. Bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego – bezpieczny senior po zmroku”, która odbędzie się w dniu 26.09.2017 roku o godzinie 14.00
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małkini Górnej
Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 3

19-09-2017 - czytaj wiecej...   

   » ZAWIADOMIENIE O KONTROLI OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCHYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Wójt Gminy Małkinia Górna uprzejmie informuje, że zgodnie z art.3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2017,poz.1289) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji:

19-09-2017 - czytaj wiecej...   

   » Dotyczy szkód powstałych w wyniku huraganu, gradu lub deszczu nawalnego - sierpień 2017 r.

Szanowni Państwo !

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pojawił się komunikat dotyczący pomocy dla poszkodowanych, którzy ponieśli straty spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, gradu lub deszczu nawalnego.

19-09-2017 - czytaj wiecej...   

   » TO BYŁA WYJĄTKOWA LEKCJA O BEZPIECZEŃSTWIE

W Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie już w pierwszym tygodniu nauki został zrealizowany projekt edukacyjny" Jesteśmy bezpieczni w szkole i poza nią”.

15-09-2017 - czytaj wiecej...   

| Archiwum Wiadomości |


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u