Data:
Niedziela, 19.11.2017
Imieniny:
Elżbiety, Faustyny, Pawła
Szukaj:SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY

1.Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Kadr
Do zadań referatu należą:

•  sprawy organizacyjne, kadrowe, obsługa,
•  sprawy obsługi Rady,
•  sprawy ewidencji ludności,
•  sprawy kancelaryjno - techniczne.
Kierownikiem Referatu jest Małgorzata Biegaj
pokój nr 9, tel.  29 644 29 82 lub  29 644 29 89,
e-mail: mbiegaj@malkiniagorna.pl


2.Referat Budżetowo Finansowy i Planowania
Do zadań referatu należą:

•  sprawy księgowości budżetowej,
•  sprawy podatków i opłat,
•  sprawy obrotów kasowych,
•  sprawy księgowości podatkowej.
Kierownikiem Referatu jest Skarbnik Gminy Krystyna Ewa Wetoszka
pokój nr 13, tel.  29 644 29 72 lub  29 644 80 00 w. 32,
e-mail: skarbnik@malkiniagorna.pl 


3. Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Infrastruktury
Do zadań referatu należą:  

• sprawy gospodarki mieszkalnej,
• sprawy miejscowego zagospodarowania przestrzennego,
• prowadzenie spraw w zakresie planowania, budowy, modernizacji i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
• sprawy związane z utrzymaniem nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch
Kierownikiem Referatu jest Ewa Orłowska
pokój nr 1, tel.  29 644 29 81 lub  29 644 80 00 w. 41,
e-mail: eorlowska@malkiniagorna.pl


4. Referat Inwestycji
Do zadań referatu należą:

• sprawy inwestycji,
• sprawy związane z przetargami publicznymi,
• pozyskiwanie środków krajowych i zagranicznych
Kierownikiem Referatu jest Elżbieta Przywoźna
pokój nr 10, tel.  29 644 29 85 lub  29 644 80 00 w. 45,
e-mail: eprzywozna@malkiniagorna.pl

5. Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług
Do zadań referatu należą:

•  sprawy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
•  sprawy rolnictwa i gospodarki leśnej,
•  sprawy handlu i usług, 
•  gospodarka odpadami, 
•  sprawy rozwiązywania problemów alkoholowych.
Kierownikiem Referatu jest Bogusława Łupińska
pokój nr 4, tel.  29 644 29 88 lub  29 644 80 00 w. 48,
e-mail: blupinska@malkiniagorna.pl


Urząd Stanu Cywilnego
Do zadań Urzędu należy załatwianie spraw wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz przepisów szczegółowych:
•  dokumentacja związana z aktem małżeństwa,
•  prowadzenie ksiąg urodzeń i zgonów.
Kierownikiem Referatu jest  Ewa Ferenc
pokój nr 7, tel.  29 644 29 84 e-mail: usc@malkiniagorna.pl


SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

Stanowisko pracy ds. promocji Gminy i kontaktów z mediami

tel.  29 644 29 87,  lub  29 644 80 00 w. 47,
e-mail: promocja@malkiniagorna.pl

Stanowisko pracy do spraw obronności i kontroli zarządczej - pełnomocnik do spraw informacji niejawnych
Elżbieta Figat
tel.  29 644 29 86 lub  29 644 80 00 w. 46
e-mail: efigat@malkiniagorna.pl

Stanowisko pracy ds. informatyki
Piotr Konferowicz
Tel.  29 644 29 80 lub  29 644 80 00 w. 51,
e-mail: admin@malkiniagorna.pl


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u