Data:
Niedziela, 19.11.2017
Imieniny:
Elżbiety, Faustyny, Pawła
Szukaj:KOMISJE STAŁE RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNAW Radzie działają następujące stałe Komisje:
  1. Komisja Budżetu, Mienia Komunalnego,
  2. Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Bezpieczeństwa Publicznego, Oświaty i Ochrony Środowiska,
  3. Komisja Rewizyjna

 

Do zadań stałych Komisji należą:

  • Analizowanie wykonywania uchwał i wniosków Rady,
  • Analizowanie działalności Zarządu Gminy i podporządkowanych mu jednostek w zakresie spraw, dla których komisje zostały powołane,
  • Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych przez Przewodniczącego Rady, Radę, Zarząd i mieszkańców gminy,
  • Wykonywanie funkcji kontrolnych w zakresie objętym działalnością komisji,
  • Rozpatrywanie z własnej inicjatywy spraw istotnych dla mieszkańców gminy zgodnie z przedmiotem i planem pracy komisji,
  • Przedkładanie Radzie wniosków wymagających jej akceptacji.


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u