Data:
Niedziela, 19.11.2017
Imieniny:
Elżbiety, Faustyny, Pawła
Szukaj:INFORMACJA O WSPÓŁPRACY Z 5 MAZOWIECKĄ BRYGADĄ OBRONY TERYTORIALNEJ W CIECHANOWIE

INFORMACJA O WSPÓŁPRACY
Z 5 MAZOWIECKĄ BRYGADĄ OBRONY TERYTORIALNEJ W CIECHANOWIE
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI NA ROK 2018.

 

Zgodnie z decyzją nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi istnieje możliwość podjęcia współpracy przez ww. podmioty z 5. Mazowiecką Brygadą Obrony terytorialnej w Ciechanowie.

Głównym celem współpracy 5.MBOT z partnerami społecznymi będzie pozyskiwanie społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa, upowszechnianie działalności wolontariackiej na rzecz obrony narodowej oraz promowanie nowego modelu służby jakim jest Terytorialna Służba Wojskowa.

Partnerami społecznymi z którymi 5. MBOT może podejmować współpracę są: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego( w tym ich związki i stowarzyszenia), podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną (np. szkoły) oraz kościelne osoby prawne, a także inne jednostki organizacyjne (organizacje kościelne).

W celu podjęcia współpracy z 5. MBOT zainteresowane podmioty do 10 września 2017 roku powinny złożyć wniosek na adres: 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej, ul. Orylska 6, 06-400 Ciechanów.

Wnioski powinny zawierać informacje takie jak:

  • szczegółowy zakres i rodzaj oczekiwanego od 5. MBOT merytorycznego i logistycznego wsparcia przedsięwzięcia,
  • nazwę jednostki wojskowej lub innej jednostki organizacyjnej, z którą wnioskodawca wstępnie ustalił wsparcie przedsięwzięcia,
  • źródła finansowania przedsięwzięcia,
  • przewidywana liczbę uczestników,
  • planowane działania promocyjne
  • wnioski muszą spełniać ponadto warunki określone w § 14 i § 15 Decyzji nr 18/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r.

Wzór wniosku do planu współpracy 5. MBOT w Ciechanowie z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na 2018 r.Dodano: 11-09-2017 15:13


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u